Besedilo ob razstavi Figuralika


Sašo Vrabič z izbranimi umetniškimi deli problematizira vsakdanjost, prežeto s subjekti, ujetimi v svet digitalnih podob, pod vprašaj postavlja vrednote sodobne družbe in spodbuja k premisleku o eksistencialnih vprašanjih. Apatične figure na slikah so, ne zavedajoč se hipnosti dogajanja okoli sebe, otrpnile pod preobremenjujočo količino informacij. V mobilni tehnologiji iščejo uteho, ki ponuja vsakodnevni
intermezzo, pobeg od nepredvidljive medčloveške komunikacije, odmik v cono udobja in navsezadnje novo obliko intime sodobnega človeka.

Vsakdanji ambient je v Vrabičevih delih zajet v spletu razgibanih kompozicij in predrugačen s pomočjo močnih svetlobnih kontrastov, ki prizorom pridajajo surrealno atmosfero. Potrošniško družbo, usmerjeno k individualizmu, materialističnim idealom in perfekciji, nagovarja poudarjeno, skorajda filmsko estetiziranje prizorov, ki doseže vrh z izčiščenostjo podob v delu AlienNation. Platna s črno-belimi motivi se od sugestivne dovršenosti odmikajo z zamaknjeno-zabrisanimi podobami, ki vzbujajo občutenje izmuzljivosti in večplastnosti trenutka v času.

Pia Miklič

odlomek iz vodiča po razstavi:
Figuralika – izbrani primeri iz Slovenske umetnosti, razstavni vodič, brošura, kustosinji: Alenka Gregorič in Mateja Podlesnik, Cukrarna, Ljubljana, 6. 4.–20. 8. 2023, str. 18, oblikovanje Ajdin Bašić.

Razstavljena dela:
AlienNation, 2019
Liverpool Street Station, 2019
(op. ur.) +
20 let/h, 2019
Počitek, 2019
Olje na platnu