Flatline 1–4

1998, 1 min 35 sek

Video sestavljajo štiri krajša dela, ki svojevrstno tematizirajo pošiljanje informacij preko, v času nastanka aktualne, elektronske pošte.